Friday, December 26, 2014

Bóng mây - Đại đức THÍCH THIỆN THUẬN

MẤT MẸ

Năm xưa tôi còn bé
Mẹ tôi đã qua đời
Lần đầu tiên tôi hiểu
Thân phận trẻ mồ côi

Quanh tôi ai cũng khóc
Yên lặng tôi sầu thôi
Mặc dòng nước mắt chảy
Là bớt khổ đi rồi

Độ nhỏ tôi không tin
Người thân yêu sẻ mất
Hôm ấy tôi xững sờ
Và nghi ngờ trời đất

Từ nay tôi hết thấy
Trên trán Mẹ hôn con
Những khi tôi phải đòn
Đau lòng Mẹ la lại

Kìa nhà ai bên cạnh
Mẹ con vỗ về nhau
Tìm Mẹ tôi không thấy
Lúc buồn biết trốn đâu

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông Chùa nhẹ rơi rơi
Tôi biết tôi mất Mẹ
Là mất cả bầu trời


Tác Giả: XUÂN TÂM

-----------------------------------------------------------------------------------------


NGÔN NGỮ TRẦN GIAN NHƯ TÚI RÁCH

Ngôn ngữ trần gian như túi rách.
Đựng sau đầy hai tiếng Mẹ Yêu.
Với tay con nhíu thời gian.
Thời gian lặng lẽ bay vào hư vô.
Một lạy này.... Xin được tạ lỗi ngày xưa con bất hiếu.
Đã từng làm mẹ khóc như mưa.
Từng làm mẹ khổ ngày xưa.
Trăm ngàn lạy cũng chưa vừa ơn mẹ

----------------------------------------------------------------------------------

Con đi đâu con về đâu
Cuộc đời của mẹ là câu trả lời
Cho con nổi nhớ không rời
Cho con ấm cả chân trời nắng lên
Ngày về tóc mẹ bạc thêm
Mong con chân cứng đá mềm vươn xa
Đôi khi nhìn rạng chiều tà
Chừng như thấp thoáng quê nhà nhớ thương
Nhớ thương xin dược hát thầm
Lời ru của mẹ ngàn năm mãi còn

------------------------------------------------------------------------------------------

Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
một bầu trời,
một mặt đất,
một vầng trăng
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
cho Sự Sống, Tình Yêu, Hạnh Phúc.
Mẹ không sống đủ trăm năm
nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần Mẹ không ngăn con khóc
là khi Mẹ không thể nào lau nước mắt cho con
là khi Mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoá trắng..