Monday, March 4, 2013

Clip cảm động về mẹ

Những ai chưa có hiếu với mẹ thì hãy tỉnh giấc ngay.....đừng để quá muộn
Có hiếu là khi mẹ còn sống, còn khi mẹ mất hãy để mẹ yên vui nơi thiên đường